Jak zrobić swój słownik elektroniczny?


Jak zrobić swój słownik elektroniczny

Jak zrobić swój słownik elektroniczny, źródło: pixabay.com

Zazwyczaj, gdy decydujemy się naukę języka, zakładamy notatnik, w którym zapisujemy wszystkie najważniejsze rzeczy: słówka, konstrukcje gramatyczne, odmiany itd. Jest to bardzo dobra strategia na początku naszej drogi, jednak gdy opanujemy już język na poziomie zaawansowanym, ręczne zapisywanie wszystkich informacji staje się uciążliwe.

Gdy zna się już bardzo dobrze gramatykę, wymowę i ma się wrażenie, że niewiele rzeczy może zaskoczyć w danym języku, pracuje się przede wszystkim nad słownictwem. Właśnie tak postanowiłam rozwijać swoją znajomość rosyjskiego. Zrezygnowałam z papierowej wersji notatek i zaczęłam przechowywać wszystko na komputerze.

Jak zrobić swój słownik elektroniczny?

Zastanawiałam się, jak zrobić swój słownik elektroniczny, który będzie służył mi przez najbliższe lata. Opracowałam go w arkuszu kalkulacyjnym. Podzieliłam go na dwie zakładki, czyli część polsko-rosyjską i rosyjsko-polską. Pierwsza kolumna zawiera podstawowe hasło, w drugiej zaś znajduje się tłumaczenie na odpowiedni język i zwroty z danym słowem. Dzięki temu szybko mogę zorientować się, w jakich kontekstach może pojawiać się wyraz i sprawdzić, ile ma znaczeń.

Przykładowo, w moim słowniku elektronicznym tak wygląda hasło dyrektor:

– w wersji polsko-rosyjskiej:

dyrektor – директор;
– ~ generalny (исполнительный директор);
– ~ kadr (директор по кадровой политике);
– ~ finansowy (финансовый директор);
– ~ produkcji (директор производства);
– ~ ds. badań i rozwoju (директор по исследованиям и развитию);
– zarząd ~ów (совет директоров).

– w wersji rosyjsko-polskiej:

директор – dyrektor;
– исполнительный ~ (dyrektor generalny);
– ~ по кадровой политике (dyrektor kadr);
– финансовый ~ (dyrektor finansowy);
– ~ производства (dyrektor produkcji);
– ~ по исследованиям и развитию (dyrektor ds. badań i rozwoju);
– совет ~ов (zarząd dyrektorów).

Sposób porządkowania słownictwa jest oczywiście dowolny. Wszystko zależy od pomysłowości i kreatywności twórcy słowniczka.

Podsumowanie

Najważniejsze zalety tego rozwiązania:
– gromadzenie słownictwa w jednym miejscu;
– możliwość uporządkowania słówek w odpowiednich zakładkach;
– automatyczne alfabetyczne układanie haseł;
– wygodna edycja materiału;
– automatyczne wyszukiwanie haseł w słowniczku.

Takich możliwości nie będziemy mieć, prowadząc zeszyt ze słówkami. Na zaawansowanym poziomie znajomości języka trzeba unikać ręcznej pracy. Im bardziej zautomatyzujemy proces nauki, tym szybciej będziemy robić postępy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.