Czasy przeszłe: angielski poradnik


stare kartki pocztowe

Czasy przeszłe angielski poradnik, źródło: pixabay.com

Zajmowałam się już czasami teraźniejszymi w języku angielskim. A skoro przeszłość jest równie ważna jak teraźniejszość, ten post będzie o czasach przeszłych. Jak zwykle wszystko robię z przejrzysty i jasny sposób.

Czasy przeszłe angielski poradnik

Past Simple

Składa się z podmiotu i czasownika w II formie.

x + czasownik w II formie

(ja) Widziałam go w piątek.

I saw him on Friday.

Basia ugotowała wczoraj obiad.

Basia cooked dinner yesterday.

Używamy go, gdy coś wydarzyło się w przeszłości.

Na osi czasu wygląda to tak:

Czasy przeszłe angielski poradnik, oś czasu Past Simple

Czasy przeszłe angielski poradnik, Past Simple

Past Continuous

Jest zbudowany z podmiotu, was/were i czasownika z końcówką ing.

x + was/were + czasownik z ing

Robiło się zimno.

It was getting cold.

We were talking, when someone knocked on the door.

Rozmawialiśmy, gdy ktoś zapukał do drzwi.

Używamy go, gdy coś trwało w przeszłości przez jakiś czas.

Na osi czasu wygląda to tak:

Czasy przeszłe angielski poradnik, oś czasu Past Continuous

Czasy przeszłe angielski poradnik, Past Continuous

Past Perfect

Składa się z podmiotu, had i czasownika w III formie.

x + had + czasownik w III formie

(ja) kupiłem nowe BMW zanim zobaczyłem tę reklamę w telewizji.

I had bought a new BMW before I saw this advertisement on TV.

To był pierwszy raz, gdy ją zobaczyłem.

It was the first time I had seen her.

Używamy go, gdy coś wydarzyło się przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Na osi czasu wygląda to tak:

Czasy przeszłe angielski-poradnik, oś czasu Past Perfect

Czasy przeszłe angielski-poradnik, Past Perfect

Past Perfect Continuous

Składa się z podmiotu, had, been i czasownika z końcówką ing.

x + had + been + czasownika z końcówką ing

(ja) Oglądałam telewizję zanim odrobiłam moją pracę domową.

I had been watching television before I did my homework.

Uświadomiłem sobie, że (ja) ciężko pracowałem przez cały dzień.

I realized that I had been working hard all day.

Używamy go, gdy coś trwało przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Na osi czasu wygląda to tak:

Czasy przeszłe angielski poradnik, oś czasu Past Perfect Continuous

Czasy przeszłe angielski poradnik, Past Perfect Continuous

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.